Čo je to Bookerova cena (The Booker Prizes)?

Keď už zvyknem písať o knihách, bolo by fajn, keby sme si napísali aj niečo o Bookerovej cene, ktorá je akousi obdobou Oskarov pre knihy. Bookerova cena (kedysi známa ako Man Bookerova) je najprestížnejšie literárne ocenenie pre autorov literárnej prózy v anglickom jazyku. Udeľuje sa od roku 1969. S nápadom udeľovať knižné ocenenia prišli v roku 1968 publicisti Tom Maschler a Graham C. Greene. Úlohy štedrého sponzora sa chopil Jock Campbell, riaditeľ firmy Booker McConnell Ltd., ktorého však ťažilo svedomie. Prečo?

Jock Campbell a jeho firma vykorisťovali robotníkov z Guayany, ktorá sa vtedy volala Britská Guayana a ako názov napovedá, bola britskou kolóniou. Túžba uľahčiť svojmu svedomiu ale aj jeho úprimný záujem o literatúru mala za následok to, že cena sa neskôr rozšírila na celý Commonwealth. Vo svojej firme dokonca založil divíziu, ktorá sa venovala literatúre. Zaujímavosťou je, že kúpil napríklad práva na Flemmingove knihy o Jamesovi Bondovi.

V roku 2002 spoločnosť Booker prestala túto súťaž sponzorovať, preto bolo nutné nájsť iného donora, ktorý by podporoval túto súťaž a priamo tak aj záujem o literatúru všeobecne. Našli ho v investičnej skupine Man Group, takže na istý čas sa cena premenovala na Man Booker Prize. Man Group sponzorovala cenu do r. 2019, kedy sponzorstvo ukončila. Novým sponzorom sa stala nadácia Crankstart sira Michaela Moritza a jeho manželky Harriet Heyman. Ocenenie sa vrátilo k svojmu pôvodnému názvu The Booker Prize, teda Bookerova cena. Tento názov sa používa dodnes.

Bookerove ceny sú v súčasnosti dve. Bookerova cena (The Booker Prize) je udeľovaná každoročne pre román napísaný v angličtine bez ohľadu na národnosť autora, okrem autorov z USA. Román však musí byť vydaný v Spojenom kráľovstve alebo v Írsku registrovaným vydavateľstvom. Knihy vydané formou self-publishingu sa zúčastniť nemôžu.

Druhou je Medzinárodná Bookerova cena (The International Booker Prize). O ňu sa môžu uchádzať autori románov, ale aj kratších foriem beletrie z celého sveta. Kniha však musí byť preložená do angličtiny a vydaná v Spojenom kráľovstve alebo v Írsku registrovaným vydavateľstvom.

Obe ocenenia sú udeľované každý rok. Víťazov Bookerových cien vyberá porota, ktorá sa skladá z literárnych kritikov, spisovateľov, akademikov či verejne známych osobností. Jej zloženie sa mení každý rok a určuje ho poradný výbor (The Booker Prize Foundation Advisory Committee). Proces výberu víťaza prebieha, podobne ako pri iných oceneniach, v troch krokoch. Prvým je tzv. longlist, čo je výber väčšieho počtu knižných titulov (napr. v r. 2021 i 2020 ich bolo 13). Z neho následne porota vyberie cca polovicu do tzv. shortlistu (napr. v r. 2021 ich je v shortliste 6). Zo shortlistu následne porota vyberie víťaza.

Pri písaní môjho článku som vychádzal z tohto: https://printtalk.sk/inspiracie/prestizne-knizne-ocenenia-cast-1-bookerova-cena/.

Publikované dňa
Zaradené v kategóriach: