Najnovšia kniha Terezy Matějčkovej Bůh je mrtev. Nic není dovoleno má nomináciu na cenu Magnesia Litera