Tereza Matějčková

Učí filozofii a religionistiku na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. Od roku 2012 publikovala v České pozici, Lidových novinách, Tvaru, Hostu nebo na aktualne.cz. Ve svých esejistických textech se zabývá především kulturou. Od roku 2014 působila ve filozofickém nakladatelství OIKOYMENH a byla redaktorkou filozofického časopisu Reflexe. Je autorkou knihy Hegelova fenomenologie světa, která vyšla roku 2018 česky a německy. Překládá z němčiny a angličtiny převážně filozofickou literaturu.

(Zdroj: https://echo24.cz/author/tereza-matejckova)