Ako nainštalovať Drupal jediným (krátkym) príkazom

Tento článok je už zastaralý a opisuje spôsob inštalácie, ktorý už neodporúčam. Odporúčam composer.

Pri vývoji web aplikácií na CMS Drupal alebo pri vývoji modulov potrebujem často spraviť rýchlu inštaláciu "čistého" prostredia. Keďže som, ako každý správny programátor, lenivý, sťahovať zdrojáky z webu, kopírovať ich na správne miesto a preklikávať sa GUI inštaláciou je pre mňa nielen neskutočná práca ale aj strata času. Aby som tento proces urýchlil, napísal som si krátky, praktický script. Je to vlastne len akýsi wrapper okolo drush príkazu site-install, aby som nemusel vypisovať všetky parametre. Pred tým, než ho spustíte, je potrebné nastaviť prihlasovacie údaje k databáze a cestu k vášmu DOCUMENT_ROOT adresáru (sites_path). Použitie: install_drupal.sh nazov_aplikacie [nazov_databazy]

V prípade, že názov databázy vynecháte, script vytvorí databázu s názvom pozostávajúcim z prefixu "db_" a názvu aplikácie.

#!/bin/bash
# Script to install Drupal app
# Be careful using database credentials, this script is meant to be used on development server, to speed things up.
# Do NOT use this script on production environment!!!
dbuser="root"
dbpass="root"
sites_path="/path/to/documentroot"
if [ $# -lt 1 ]; then echo "Usage: install_drupal.sh appname [dbname]" exit fi
appname=$1
if [ $# -eq 2 ];
then dbname=$2 else dbname="db_$1" fi
current_path=`pwd`
cd $sites_path
echo "About to installing application $appname on database $dbname."
echo "Downloading Drupal..."
drush dl drupal --drupal-project-rename=$appname
cd $appname
echo "Installing Drupal..."
drush site-install --db-url="mysql://$dbuser:$dbpass@localhost/$dbname" --site-name=$appname --account-name=admin --account-pass=admin
# Just in case...
echo "Disabling clean urls..."
drush vset clean_url 0 --yes
echo "Done.
Check your $appname installation."
cd $current_path;

Publikované dňa
Zaradené v kategóriach: